Mikä IB?

International Baccalaureate Diploma on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa 147 maassa. IB-Diploma vastaa kotimaista ylioppilastutkintoa.

Opetus- ja tutkintokieli on englanti, paitsi äidinkielen ja espanjan kursseilla, ja opetussuunnitelma on sama kaikkialla maailmassa. Opinnot kestävät kolme vuotta. Ensimmäisenä vuonna vahvistetaan kielitaitoa ja perehdytään IB:n työtapoihin.

Kotimaisen ylioppilastutkinnon tapaan opiskelija suorittaa loppukokeet.  Arviointi on kuitenkin erilainen: ylioppilasarvosanat perustuvat loppukokeiden lisäksi myös IB-vuosien aikana kirjoitettaviin tutkielmiin ja esseisiin sekä suullisiin kokeisiin. 

Kokeet arvostellaan asteikolla 1-7. Kokeet ja tutkintovaatimukset ovat samat kaikkialla maailmassa. 

Mikä IB?