IB-elämää

IB tarjoaa mahdollisuuden keskittyä tiettyihin aineisiin. Kaikista opiskelluista aineista suoritetaan loppukoe. Saat valita kuusi tai seitsemän ainetta, yhden jokaisesta ryhmästä. Aineita voi opiskella eritasoisina. Vähintään kolmea ainetta opiskellaan laajana HL-tasona ja muita suppeampana SL-tasona. HL-aineissa kursseja on 9 eli oppitunteja on jokaisessa jaksossa kolme kertaa viikossa. SL-aineita taas opiskellaan 6 kurssia eli kolmessa jaksossa kumpanakin varsinaisena IB-vuotena.

Tutustu:

Opiskelen

University of Worcesterissa Englannissa, ja tutkintoni on Business Management and Economics. Yritän olla ajattelematta tulevaisuutta vielä turhan pitkälle, mutta tärkein tavoite tällä hetkellä on saada tutkinto yliopistosta ja hyvillä arvosanoilla. Aion opiskella maisteriksi, mutta nähtäväksi jää, mitä tarkalleen ja missä maassa.

IB-koulutus paransi luottamustani itseeni todella paljon sekä uskoa siihen, että pystyn saavuttamaan paljon, jos vain jaksan yrittää tarpeeksi. Tätä edesauttoivat etenkin kaikki luokan edessä pidettävät suulliset esitelmät sekä esseet ja raportit, joiden kirjoittaminen kehitti kirjoitustaitojani. Tämä on auttanut minua paljon yliopisto-opiskeluni aikana ja myös siten, että englannin kielen taitoni ja esseiden kirjoittaminen englanniksi oli minulle IB:n jälkeen tuttu juttu. Siirtyminen IB-lukiosta yliopistoon ei myöskään ollut rankkaa, koska olin tottunut tekemään paljon töitä ja kirjoittamaan pitkiä esseitä, joihin nykyiset opintoni pohjautuvat suurimmaksi osaksi. 

Opiskelen

viimeistä vuotta "English Studies & French" -kandidaatin tutkintoa Nottinghamin yliopistossa Englannissa. Tutkinto koostuu pääasiassa Englannin kirjallisuuden, kirjallisuusteorian sekä ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin opinnoista. Seuraavaksi haluaisin suorittaa maisterin tutkinnon joko Englannin kirjallisuudessa tai yleisessä kielitieteessä. Myös elokuvakoulu Lontoossa houkuttelee. Tulevaisuudessa haluaisinkin työskennellä elokuvaohjaajana, mutta myös journalistin ammatti kiinnostaa – mieluiten tekisin molempia.

IB-koulutuksen keskeisin ominaisuus ja mielestäni sen suurin etu on sen laaja-alaisuus. Vaikka itse olinkin eniten kiinnostunut kielistä, kirjallisuudesta ja historiasta, jouduin haastamaan itseni myös matematiikan ja fysiikan ongelmien parissa lukion loppuun saakka. Samoin luonnontieteistä innostuneiden luokkatovereideni täytyi paneutua mm. runojen kielikuviin. IB kannustaa opiskelijoita myös katsomaan maailmaa monesta näkökulmasta, mikä on etenkin nykymaailmassa korvaamaton taito. Opinto-ohjelman ydin, Theory of Knowledge, kannusti minua myös ajattelemaan kriittisemmin ja kyseenalaistamaan kaiken oppimani, mikä on yliopistotasolla osoittautunut äärimmäisen arvokkaaksi taidoksi.

Nykyisiä opintojani ajatellen IB antoi minulle erinomaiset valmiudet kaunokirjallisten tekstien tarkkaan analysoimiseen sekä suomen että englannin kielellä ja vankan tuntemuksen tutkimieni teosten historiallisesta kontekstista. Englannin kielen harjaantumisen arvoa en myöskään voi vähätellä, sillä IB:stä kaksikielisen diplomin kanssa valmistuttuani en jännittänyt kielitaitoni pettämistä Englantiin opiskelemaan lähtiessäni.

Heti ensimmäisenä yliopistovuotenani ymmärsin, kuinka paljon helpompi siirtymä lukiosta yliopistoon on IB-opiskelijalle, jolla on jo kokemusta mm. yliopistotasoisen tutkielman kirjoittamisesta. IB valoi minuun myös erinomaisen työmoraalin ja kaikkine eri deadlineineen opetti tehokasta ajanhallintaa, puhumattakaan CAS:ista, joka piti sovittaa koulunkäynnin lomaan, mutta joka myös kannusti käyttämään arvokasta vapaa-aikaa monipuolisesti.

Opiskelen

Itä-Suomen Yliopistossa, Kuopion kampuksella, biotieteitä neljännellä vuosikurssilla. Pääaineenani on ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikka. Opiskelu sisältää opintokokonaisuuksia biokemiasta, biologiasta, kemiasta sekä biotekniikasta. Haaveenani on päästä työskentelemään johonkin suurempaan suomalaiseen elintarvikeyritykseen.

Tähtäsin jo lukiossa luonnontieteiden alalle, vaikken tarkasti tulevaa opiskelualaani tiennytkään. Siksi minun oli helppo valita IB:ssä opiskelemani aineet, ja ne ovat mielestäni tukeneet hyvin yliopistossa opiskeluani.

HL-aineitani olivat äidinkieli, kemia ja biologia. Luonnontieteiden opiskelu IB:ssä johdatti oikeaan suuntaan, yliopistomaiseen tutkimukseen ja tieteen ymmärtämiseen. Laboratorioon oli myös matala kynnys IB:ssä käytyjen laboratoriotöiden jälkeen, ja työselostusten kirjoittaminenkin oli jo tuttu tuska. Group 4 projektin ja Extended essayn kaltaisten projektien suunnittelu ja toteuttaminen jatkui yliopistossa, jossa toki teoria ja käytäntö menevät syvemmälle. Varsinkin yliopisto-opintojen edetessä englanti on oppikirjojen sekä tieteellisten artikkelien pääkieli, joten myös se helpottaa, että on jo tottunut käsittelemään englanninkielistä tietoa päivittäin.

Opiskelen

Turun kauppakorkeakoulussa kansainvälistä liiketoimintaa. Olen lähdössä vaihto-oppilaaksi Macauhun ja tavoitteenani on siirtyä opiskelemaan johonkin Euroopan TOP20:n businesskouluun, sillä haluan suorittaa maisteritutkintoni hieman kansainvälisemmässä ympäristössä. Toivon onnistuvani luomaan hienon uran kansainvälisissä yrityksissä eri puolilla maailmaa.

IB-koulutuksesta oli minulle hyötyä erityisesti englannin kielen taidon kehittymisen kannalta. Myös opiskelun analyyttisyydestä on ollut hyötyä yliopisto-opinnoissa.

Tänä talvena

pääsimme kahden muun kolmannen luokan IB-opiskelijan ja kahden Mansikkalan yläasteen kansainvälisen luokan opiskelijan kanssa osallisiksi Comenius-projektiin. Lisäksi matkaan lähti kaksi koulujen opettajista. Projekti järjestettiin Fuldassa Saksassa 28.11.-5.12.2010 ja sen aiheena oli "Vanha ikä – positiivinen kokemus". Projektiin osallistui Suomen lisäksi neljä muuta maata: isäntämaa Saksa, Iso-Britannia, Hollanti ja Ruotsi.

Matka Saksaan oli pitkä monine junineen, busseineen, takseineen ja lentokoneineen, mutta perille päästyä kokemus oli vaivan arvoinen! Asuimme isäntäperheissä saksalaisen Eduard Stieler Schule –koulun oppilaiden luona ja pääsimme tutustumaan heidän kulttuuriinsa ja koulunsa toimintaan. Lisäksi saimme mahdollisuuden tutustua Fuldan ja muiden läheisten kaupunkien nähtävyyksiin, ja näin nähdä ja oppia lisää saksalaisesta kulttuurista. Virallisesti tärkein osa projektia oli jakautuminen ryhmiin, joihin tuli jäseniä jokaisesta osallistujamaasta, ja näissä ryhmissä esitelmien valmisteleminen. Ryhmiä oli viisi, joista jokainen valmisteli esityksen eri vanhainkodissa tai vastaavassa pidettäväksi. Tämä tarkoituksena oli tutustuttaa vanhukset eri maiden jouluperinteisiin ja kulttuuriin, näin tuoden vaihtelevaa sisältöä heidän päiväänsä.

Opiskelijan kannalta katsottua matkan paras osuus ei kuitenkaan ollut itse esitelmän järjestäminen, vaan uusien, kiinnostavien ihmisten tapaaminen. Oli todella mukavaa tutustua eri kulttuureista tuleviin ihmisiin, keskustella maiden eroista ja pitää hauskaa! Jos matkan voimakkaasti kansainvälinen luonne aluksi tuntuikin hermostuttavalta, niin pian saimme huomata, että IB:llä opitulla englannintaidolla kommunikointi oli todella helppoa ja luontevaa. Viikko kului todella nopeasti ja oli mielettömän hieno kokemus. On todella hienoa, että IB tarjoaa oppilaille tällaisia mahdollisuuksia, sillä paitsi, että ne ovat opiskelun kannalta hyödyksi, matkustaminen ja uusien paikkojen näkeminen on todella hauskaa!

Toisen ja kolmannen

vuoden IB-opiskelijat tekivät syyskuun alussa Cas-projektimatkan Zürichiin, Sveitsiin. Projekti tehtiin Schule Altweg -nimisessä ala-asteen koulussa, jossa on paljon maahanmuuttajaoppilaita. Opiskelijat esittelivät Suomea sekä toimivat apuopettajina ja kouluavustajina luokissa.

CAS-projektin lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua sveitsiläisiin IB-opintoihin Realgymnasium Rämibühlissä. He osallistuivat opetukseen ja viettivät vapaa-aikaa sveitsiläisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden kommentteja

IB:n hyviä puolia ovat opetuksen joustavuus ja keskittyminen muutamaan aineeseen sekä ryhmän koko. On huomattavasti mukavampaa opiskella pienessä kuin 25 hengen ryhmässä. IB:llä on myös mahdollista keskittyä syvemmin vain muutamaan aineeseen.
– Ville-Valtteri 2IB

IB-tutkintoa pidetään yleisesti pelottavana ja haasteellisena. Haasteita epäilemättä on, mutta on muistettava, ettei mistään lukiosta lukematta valmistu, ainakaan hyvin arvosanoin. Oman luokkani hyvä ryhmähenki tsemppaa jokaista opinnoissa eteenpäin. Tässä koulussa korostetaan työntekoa yhteiseksi hyväksi, mikä onkin melkeinpä velvollisuus nykyisessä globaalissa maailmassamme. IB.llä ei jää paitsi myöskään perinteisistä lukiotapahtumista, kuten vanhojen tansseista tai penkkareista. Lukiolaisarki on siis yhteinen, IB vain mahdollistaa lisää uusia kokemuksia.
–Joonas 2IB

Suurimpia huolenaiheita hakijoille tuntuvat olevan kielitaito ja opintojen vaativuus. Normaalilla englannin kielen taidolla pärjää. Ensimmäisenä vuonna kieli tulee kuitenkin jo niin tutuksi, että seuraavina vuosina se on jo luonnollinen osa arkipäivää. Mitä taas opintojen vaativuuteen tulee, on pakko myöntää, että tekemistä riittää. Työmäärä ei kutenkaan ole ylitsepääsemätön este, ja mukavat opettajat ja koulukaverit auttavat tässäkin asiassa. Kaiken kaikkiaan IB on hyvä valinta, jos esimerkiksi kansainvälisyys ja vahva englannin kielen taito kiinnostavat. Itse voin suositella IB-opintoja lämpimästi!
–Jenni 2IB

Pääsyynä IB:lle hakemiseeni oli omien rajojen kokeilu. Halusin tietää, pärjäänkö eri kielen kanssa, ja hyvin on mennyt. Kaverini rohkaisemana päätin siis hakea IB:lle, ja tällä hetkellä tuo valinta vaikuttaa loistavalta.
–Riku 2IB

IB:llä oman kehittymisen huomaa selvästi.
–Iina

Osataan IB:llä pitää hauskaakin!
–Ville

Luokka on tiivis rykmentti, mikä luo leppoisan tunnelman, koska kaikki ovat tuttuja toisilleen.
–Anton

IB:n opetusmenetelmät valmistavat jatkokoulutukseen ja kielitaidon ansiosta on helpompi lähteä ulkomaille. IB:llä on mielenkiintoinen lähestymistapa oppiaineisiin. Tunneilla keskustellaan paljon ja painotetaan kriittistä ajattelua.
–Matilda